Knjige

Zlatko Vince

Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti

KAZALO

Uvodne napomene
Zadarski jezično-kulturni krug i Ante Kuzmanić

GRAMATIČKI PRIRUČNICI ZADARSKOGA JEZIČNO-KULTURNOG KRUGA
Gramatike pedesetih godina 19. stoljeća
Gramatike u drugoj polovici 19. stoljeća
Osobine dalmatinskih gramatika

TERMINOLOŠKI POKUŠAJI I OSTVARENJA
Pokušaji usustavljivanja stručne terminologije
Puristička zaoštrenost suradnika Zore dalmatinske
Postupni uzmak ikavice (na primjeru Baćićeva »Pravila kršćanskog života«)

Pogovor (Ivo Pranjković)
Bibliografija Zlatka Vincea (širi izbor)
Izbor iz literature o Zlatku Vinceu i njegovu djelu
Kazalo imena
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 7; knj. 37. Napomena: KNJIGA JE RASPRODANA!

Autori

Zlatko Vince

Zlatko Vince

Jezikoslovac i kroatist (Đakovo, 1922 – Zagreb, 1994), sveučilišni profesor, autor opsežnog i vrijednog znanstvenog opusa o hrvatskoj kulturnoj i jezikoslovnoj prošlosti; životno mu je djelo Putovima hrvatskoga književnoga jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora, »bez dvojbe najpotpunija i najbolja knjiga posvećena društvenoj, kulturnoj i političkoj povijesti hrvatskoga jezika« (Ivo Pranjković)

Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti

Klikni za povratak