Knjige

Tomislav Sabljak

Teatar Janka Polića Kamova


Suvremeno čitanje Kamova, približavanje njegova djela današnjem čitatelju i pokušaj da se Kamova smjesti u »kontekst našeg vremena i prostora«, prvotne su namjere autora ove knjige u kojoj se analizira društveno-povijesni, književni i kazališni kontekst vremena u kojemu djeluje Janko Polić Kamov, dramski i ostali književni Kamovljev korpus kao i adaptacije i recepcija njegova djela. Sabljak zaključuje: Kamovljev je avangardizam razorio stilske formacije epohe, nudeći »sve pretpostavke suvremenog teatra, tj. teatra apsurda, nagovještavajući sve buduće literarne tendencije, koje će kao svoje osnovno načelo imati cilj: rušenje hrama harmoničnog diskursa.


SADRŽAJ

Uvod u čitanje
Proslov
Društveno-povijesni kontekst
Književno-kazališni kontekst
Kritika o Janku Poliću Kamovu
Drame Janka Polića Kamova
Kamov na sceni
Literatura
Kazalo imena
Bilješka o piscu

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, , urednica Jelena Hekman, kolo 3; knj. 17


Teatar Janka Polića Kamova

Klikni za povratak