Knjige

Stjepan Babić

Sročnost u hrvatskome književnome jeziku

KAZALO

Predgovor

I. O sročnosti općenito
1. Određenje sročnosti
2. Vrste sročnosti
3. Pretežnost
4. Neutralizacija

II. Sročnost s nejednorodnim imenicama za živo
1. Određivanje roda
2. Sročnost s imenicama sklonidbenoga tipa žena koje označuju mušku osobu
3. Sročnost s imenicama za živo koje se sklanjaju kao selo/polje
4. Sročnost s imenicama muškoga roda koje označuju žensku osobu
5. Sročnost s imenicama za živo koje se sklanjaju kao puce
6. Sročnost s imenicama prenesena značenja
a) Sročnost s imenicama sklonidbenoga tipa žena za mušku osobu
b) Sročnost s imenicama srednjega roda koje označuju mušku osobu
c) Sročnost s imenicama muškoga roda za žensku osobu

III. Sročnost s imenicama za neživo koje se kolebaju u rodu
1. Sročnost s imenicama koje se sklanjaju po dvije sklonidbe
2. Sročnost sa stranim imenicama na -o i -e
3. Sročnost s nepromjenljivim riječima i navodnicama
4. Sročnost s imenicom hvala

IV. Sročnost s imeničkim zamjenicama

V. Sročnost s riječima kojima se razlikuje oblik i broj
1. Sročnost s imenicama braća, gospoda, vlastela i djeca
2. Sročnost s imenicama na -od, -adija, -arija i -urlija
3. Sročnost s ostalim zbirnim imenicama
4. Sročnost u izrazima poštovanja

VI. Sročnost s količinskim riječima
1. Sročnost sa složenim brojevima s jedan
2. Sročnost s brojevima oba, dva, tri, četiri
3. Sročnost s nepromjenljivim brojevima
4. Sročnost s brojevnim imenicama oboje, dvoje, troje
5. Sročnost s brojevnim imenicama obojica, dvojica, trojica
6. Sročnost s količinskim prilozima i nesklonjivim brojevima
7. Sročnost s količinskim imenicama

VII. Sročnost s razlikom u subjektu i imenskom dijelu predikata
1. Različitost u osobi i broju
2. Različitost u rodu

VIII. Sročnost s više subjekata
1. Sročnost s predikatom ispred subjekata
a) Svi su subjekti u jednini
b) Svi su subjekti u množini
c) Subjekti su različita broja
d) Subjekti su različite osobe
2. Sročnost s više subjekata iste osobe
a) Subjekti su u jednini istoga roda
b) Subjekti su u jednini različita roda
c) Subjekti su u množini istoga roda
d) Subjekti su u množini različita roda
e) Subjekti su različita broja istoga roda
f) Subjekti su različita broja i roda
3. Sročnost s više subjekata različitih osoba
a) Jedan je subjekt u 1. osobi
b) Subjekti su u 2. i 3. osobi

IX. Dalja sročnost

X. Ostale sročnosti
1. Sročnost s netipičnim subjektom
2. Besubjektne rečenice
3. Sročnost s pripovjedačkim imperativom
4. Sročnost s apozicijama
5. Sročnost u izrazima uzajamnosti
6. Neodređeni i određeni pridjevi u predikatu

Literatura
Izvori
Kratice
Kazalo imena
Bilješka o autoru

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 8; knj. 48


Autori

Stjepan Babić

Stjepan Babić

Jezikoslovac i prozaik (1925-2021), autor niza knjiga i brojnih studija o gramatičkim i pravopisnim pitanjima, suautor čuvena Hrvatskoga pravopisa iz razdoblja Hrvatskoga proljeća (tzv. Londonca), dugogodišnji dužnosnik Matice hrvatske

Sročnost u hrvatskome književnome jeziku

Klikni za povratak