Knjige

Reinhard Lauer

Studije i rasprave


Njemački akademik, sveučilišni profesor Reinhard Lauer (Bad Frankenhausen, 1935) jedan je od vodećih svjetskih slavista čija bibliografija sadrži brojne i cijenjene znanstvene radove iz područja hrvatske, srpske, bugarske, poljske, slovačke i ruske književne povijesti, književne teorije i komparatistike. Nedavno je objavio Povijest ruske književnosti na njemačkome jeziku, kapitalno djelo svjetske slavistike. Izdavač je edicije Opera Slavica. Dopisni je član HAZU i predstavnik čuvene Zagrebačke stilističke škole. Njegov je čedrdesetgodišnji kroatistički opus predstavljen u ovoj knjizi izborom ponajboljih studija o pojedinim hrvatskim književnicima i njihovim djelima, te studijama o hrvatskoj književnosti i vezama između ideologije i poetike.

Zahvaljujući iznimnoj erudiciji, dubokome promišljanju i poznavanju hrvatske povijesti, kulture i književnosti dobili smo, u spoju starije komapratističke i novije književnoteorijske metodologije, iznimne interpretacije djelâ Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog, Josipa Kosora, Ive Andrića, Zlatka Gorjana, Antuna Branka Šimića, Ive Frangeša, a napose Miroslava Krleže, središnjega tematskog mjesta Lauerove komparatistike, kao i dragocjene komparativne studije o hrvatskoj i njemačkoj književnosti.


KAZALO

Laureova Opera Croatica

OPĆI POGLEDI
Ilirski ideologem
Dubrovačka književnost kao urbana književnost
Ivo Frangeš i njegova »Povijest hrvatske književnosti«
Heinrich Heine u Hrvatskoj
Ernst Toller u Hrvatskoj

AUTORI I DJELA
Pad silnoga. O semantičkoj strukturi »Osmana« Ivana Gundulića
Poetika i žanrovi u Ivana Mažuranića
»Vjekovi Ilirije« Ivana Mažuranića
»Jeka od Balkana« Ognjeslava Utješenovića-Ostrožinskog
Kosor i Baltrušaitis
Ivo Andrić - liričar
»Gorući grm« Zlatka Gorjana
Antun Branko Šimić i njemački ekspresionizam
Kolarova »Luda kuća«

MIROSLAV KRLEŽA
Krleža i njemački kulturni prostor
Kritika građanske književne reprezentacije. Krleža i Thomas Mann
Svijet kao skandalon. Uz Krležine drame
Krležin esej »O nemirima današnje njemačke lirike«
Krležini prijevodi njemačke lirike
Idila djetinjstva. Uz Krležino »Djetinjstvo u Agrarnu«
Primjedbe uz Krležin roman »Povratak Filipa Latinovicza«
Problemi forme i žanra u Krležinim »Baladama Petrice Kerempuha«

Bibliografski podaci
Kazalo imena
Bilješka o autoru

Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 6, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Stjepan Damjanović. - Predgovor Krešimira Nemeca ; bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografski podaci ; imensko kazalo


Autori

Reinhard Lauer

Reinhard Lauer

Reinhard Lauer (1935), njemački kroatist, komparatist i slavist svjetskoga glasa, jedan je od najvažnijih i najupornijih promotora hrvatske književnosti izvan naših granica...

Studije i rasprave

Klikni za povratak