Knjige

Radoslav Katičić

Litterarum studia

Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja


Knjiga je rasprodana!


Nagrada Matice hrvatske za znanost
Nagrada Dana hrvatske knjige Judita za najbolju knjigu/studiju o hrvatskoj književnoj baštini


U mozaiku kulturnih događanja u najstarijem i »tamnom« razdoblju hrvatske povijesti akademik Radoslav Katičić proučava prapovijesni kulturni razvoj, pitanja dolaska i pokrštenja Hrvata, kontinuitet latinske pismenosti u dalmatinskim gradovima, jezičnu indoeuropeizaciju između Save i Jadrana, uključivanje ilirskih zemalja u kulturni svijet antike, glagoljašku baštinu, najraniju književnost dalmatinsko-hrvatske crkve, kršćansku kasnu antiku te najstarije očuvane književne tekstove sve do praga razvijenoga srednjeg vijeka.

Ovu kapitalnu knjigu hrvatske književne znanosti Radoslav Katičić napisao je i izvorno objavio na njemačkome jeziku (Literatur und Geistesgeschichte des kroatischen Fruhmittelalters, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1999)

Drugo izdanje 2007. - Biblioteka Theoria, urednica Jelena Hekman. - Knjiga je opremljena crno-bijelim ilustracijama, opsežnom bibliografijom (preko 1500 jed.!) i kazalom imena


Autori

Radoslav Katičić

Radoslav Katičić

Klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist (Zagreb, 1930 - Beč, 2019), jedan je od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika u zemlji i svijetu na području humanističkih znanosti.

Litterarum studia

PDF-ovi

Klikni za povratak