Knjige

Petar Zoranić

Planine

S izvornika u suvremeni hrvatski jezik prenio Marko Grčić, priredio Josip Bratulić


Kritičko izdanje antologijskoga djela hrvatske renesansne književnosti. Zoranićeve Planine, jedino autorovo sačuvano djelo i prvi hrvatski pastoralni roman uopće. Od vremena kada je prvi put otisnut (1569) pa sve do naših dana ostaje jedinstveni stilsko-jezični, strukturno-žanrovski i idejno-duhovni poduhvat u hrvatskoj književnosti.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Usporedo tekst pretiska i prijevod na suvremeni hrvatski jezik. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivača, prevodiočevu napomenu te bilješke na kraju teksta


Planine

Klikni za povratak