Knjige

Milivoj Sironić

Rasprave o helenskoj književnosti


Jedan od najvažnijih hrvatskih priručnika za proučavanje grčke književnosti predstavlja književnopovijesni i interpretativni pogled u homersko, lirsko, tragičko i komediografsko književno stvaralaštvo starih Grka.

U ovoj knjizi objedinjene su Sironićeve rasprave objavljene od 1961. do 1987. u časopisima "Forum", "Živa antika" i "Linguistica". Tekstovi su razvrstani prema temeljnim sadržajima i prema kronološkom i generičkom načelu.

Milivoj Sironić (Trviž u Istri 1915-Zagreb, 2006), profesor emeritus zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, član suradnik HAZU, pripada krugu najistaknutijih suvremenih hrvatskih klasičnih filologa i grecista. Autor je niza temeljnih priručnika i udžbenika iz grčke književnosti i grčkoga jezika te prevoditelj brojnih grčkih djela, posebice Euripidovih tragedija te Aristotelovih i Platonovih filozofskih djela.

Biblioteka Posebna izdanja, urednici izdanja Jelena Hekman i Darko Novaković, imensko kazalo, bibliografske bilješke uz tekst


Rasprave o helenskoj književnosti

PDF-ovi

Klikni za povratak