Knjige

Marko Samardžija

Iz triju stoljeća hrvatskog standardnog jezika

KAZALO

Pristupni pripomenak
Hrvatski leksik u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Reljkovićev jezični purizam
Imeničke složenice u Mažuranićevu i Užarevićevu rječniku
Neka pravopisna i leksička rješenja fra Kaje Adžića u »Sastavu bogoslovja delorednog«
Stoljeće i pol od Babukićeva predavanja
Službeni status hrvatskoga standardnog jezika potkraj XIX. i u početku XX. stoljeća
Hrvatsko jezikoslovlje od sedamdesetih godina XIX. stoljeća do godine 1918.
Hrvatska jezična problematika XIX. stoljeća u vidokrugu Antuna Barca
Stjepan Ivšić - jezični savjetodavac
Uloga Stjepana Ivšića u Društvu i časopisu »Hrvatski jezik«
Kroatist Kruno Krstić
Osnovni pravci hrvatskoga jezičnog purizma
Neke značajke današnje hrvatske jezične situacije
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Bilješka o piscu
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, , urednica Jelena Hekman, kolo 6; knj. 35

Autori

Marko Samardžija

Marko Samardžija

Kroatist, jezikoslovac, sveučilišni profesor (Vođinci kod Vinkovaca, 1947 - Zagreb, 2019), redoviti član HAZU. Autor brojnih znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika. Napisao je, uredio i priredio tridesetak knjiga, među njima i niz izdanja objavljenih u nakladi Matice hrvatske i njezinih ogranaka

Iz triju stoljeća hrvatskog standardnog jezika

Klikni za povratak