Knjige

Lada Čale Feldman

Teatar u teatru u hrvatskom teatru


Detaljno upoznata s brojnim svojim prethodnicima, autorica ne samo što u svojoj knjizi znalački, ali i krititčki komentira njihove metode, već uspijeva pronaći i vlastita, nova metodološka uporišta s kojih suvereno pristupa zadanom problemu.
       (…) Riječ je  o izvornom znanstvenom pristupu temi koja u Hrvata još nije bila razmatrana na ovako znanstveno fundirani način. Autorica se, dakako, s posebnim interesom zadržava na hrvatskim dramatičarima koji su razbili matricu »teatra u teatru«, pa tako u djelima Držića, Vojnovića, Begovića, Krleže, Marinkovića, Ivšića, sve do Brešana, Price, Šnajdera, Gavrana i najmlađega naraštaja otkriva nove, do sada u znanosti o kazalištu ‒ zapretane vrednote (Nikola Batušić, iz recenzije)  

 ♦ ♦ ♦

Knjiga Lade Čale Feldman prvi je znanstveni rad te vrste u nas. Oslanjajući se o vlastita istraživanja u sklopu spomenutoga znanstvenog projekta Instituta za etnologiju i folkloristiku te o relevantnu hrvatsku i svjetsku znanstvenu literaturu, autorica je veoma kompleksno prikazala fenomen »teatra u teatru« u hrvatskoj dramskoj književnosti te istražila njegovo podrijetlo u tradiciji obreda, folklornog kazališta i umjetničkog kazališta u nas i u Europi. Posebnu pozornost posvetila je suvremenoj hrvatskoj drami te kompetentno ocijenila i protumačila učestalu pojavu »teatra u teatru« u djelu niza novijih hrvatskih dramatičara. Odabrani pristup pokazao se nadasve primjerenim postavljenim zadaćama njezina istraživanja te je tako nastalo znanstveno djelo koje zauzima visoko mjesto među suvremenim hrvatskim teatrološkim radovima (Boris Senker, iz recenzije)

Biblioteka Izdanja u suradnji, urednici izdanja Miroslav Mićanović i Jelena Hekman, recenzenti Nikola Batušić i  Boris Senker, design naslovnice Melina Mikulić, tisak Targa (Zagreb), naklada 600 primjeraka. — Knjiga je opremljena bibliografijom, komentarima i bibliografskim bilješkama uz tekst te imenskim kazalom

RASPRODANO!


Teatar u teatru u hrvatskom teatru

Klikni za povratak