Knjige

Juraj Baraković

Vila Slovinka

Priredio Franjo Švelec


Klasični ep hrvatske književnosti, spjevan i objavljen početkom 17. stoljeća, začudna je vizija pjesnikove osobne te kolektivne, hrvatske povijesti koju pjesnik započinje svojevrsnim putopisom. Opisom svojih putovanja šibenskom okolicom, pjesnik se služi, ponajprije, za niz meditiacija, asocijacija, metafora, snova i fantazija u kojima se, osim samoga autora, kao središnji likovi epa pojavljuju i Vila Slovinka - bajkovito biće, autorova duhovna opsesija, simbol hrvatske domovine, te poklisar, listonoša koji raznosi tursku poštu. U razgovornome trokutu iznosi se nesvakidašnji, fragmentirani portret osobne, zadarske i hrvatske prošlosti i sadašnjosti, povijesti satkane od sâmih poraza i katastrofa, privatnih i javnih.

Vila Slovinka
kompozicijski je, metrički i strofički novitet u hrvatskoj književnosti: u tome spjevu kao nigdje drugdje važnu tvorbenu ulogu ima san; u Barakovićevu epu uočen je netipični onirizam u struktriranju spjeva kao književnoga labirinta, onirizam koji očito korenspondira Barakovićevu stvarnom, životnom putu svećenika, ratnika i književnika.


K A Z A L O

Juraj Baraković (Franjo Švelec)
Ljetopis Jurja Barakovića (F. Š.)
Bibliografija
Izdanja djela Jurja Barakovića (F. Š.)
Važnija literatura o Jurju Barakoviću (F. Š.)
VILA SLOVINKA Vila Slovinka Jurja Barakovića Zadranina
PRILOZI Napomena (F. Š.)
Tekstološka napomena (A. K.)
Tumač imena i izraza (F. Š. i A. K.)
Rječnik (F. Š. i A. K.)

SLIKOVNI PRILOZI
Prvi Barakovićev pjesnički tekst, pohvalnica Čestitomu Zadru gradu, tiskan uz Budinićeve prijevode psalama (Rim, 1582.)
Paganov drvorez zadarskoga i šibenskoga kraja, prikaz stanja oko 1525.
Šibenik u drugoj polovici XVI. stoljeća, bakrorez iz djela Theatrum nobilium oppidarum orbis terrarum 1576. godine
Prvo izdanje Vile Slovinke (Venecija, 1614.)
Naslovnica
Faksimil oslikanog zaglavlja prvog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja drugog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja trećeg pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja četvrtog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja petog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja šestog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja sedmog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja osmog pjevanja
Faksimil početka bugarštice o majci Margariti
Faksimil oslikanog zaglavlja devetog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja desetog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja jedanaestog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja dvanaestog pjevanja
Faksimil oslikanog zaglavlja trinaestog pjevanja
Drugo mletačko izdanje Vile Slovinke (1626.), oštećeni primjerak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
Naslovnica trećega mletačkoga izdanja Vile Slovinke (1682.)
Glagoljski prijepis Barakovićeve Jarule iz prve polovine XVII. stoljeća, fol. 3V (Arhiv HAZU, sign. III a 26)
Posebno izdanje "Zadarske revije" (1979.) posvećeno Jurju Barakoviću

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Vila Slovinka

Klikni za povratak