Knjige

István Lőkös

Hrvatsko-mađarske književne veze

Rasprave i članci

Rasprodano!

Uzorna komparatistika (Vijenac)

Knjiga studija o dodirima i prožimanjima dviju književnosti, posebice o genezi Krležina proznoga djela i o njegovoj recepciji u Mađarskoj.
Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 1, urednik Stjepan Damjanović. - Imensko kazalo, bilješka o izvorima

Autori

István Lőkös

István Lőkös

István Lőkös (1933), sveučilišni profesor, hungarolog i prevoditelj, jedan je od najuvaženijih inozemnih kroatista...

Hrvatsko-mađarske književne veze

Klikni za povratak