Knjige

Immanuel Kant

Metafizika ćudoređa

preveo Dražen Karaman, priredio Pavo Barišić
Ova će knjiga dobro doći svima, poglavito onima koji se zanimaju za filozofiju prava, morala i politike. Na koncu, parafrazirat ćemo jedan filozofem: ako ovu knjigu budete nešto pitali, kao i druga Kantova djela, ona neće šutjeti.
Josip Danolić, Večernji list

Aktualnost Kantove etike sastoji se ponajprije u njegovu gigantskom pothvatu da izgradi ćudoredni sustav na apriornim umnim načelima; u tom su pogledu svi njegovi spisi iz praktičke filozofije nit vodilja kroz gotovo sve važnije filozofske sustave u posljednjih dvjesto godina, a napose su Kantove postavke i zaključke razmatrali oni filozofi koji se pretežno bave etičkom problematikom. Ljudska praksa i ljudsko djelovanje u velikoj su mjeri utemeljeni na pojmu uma i slobode. Apsolutno važenje ćudorednih principa u uskoj je povezanosti s njihovim metafizičkim utemeljenjem. Iako, kako smo već naglasili, nije uspio stvoriti apsolutno koherentan sustav, već se samo zadržao na pokušaju njegova utemeljenja, Kantov je prinos filozofskom promišljanju morala i ćudorednosti uistinu velik. Stoga je ponovno izdanje Metafizike ćudoređa hvalevrijedan nakladnički pothvat.
Tonči Valentić, Vijenac
Biblioteka Posebna izdanja, urednica izdanja Jelena Hekman. - Prijevod djela Die Metaphysik der Sitten in zwei Theilen, uvodna studija Pave Barišića, Kantov životopis, bilješka o prijevodu, imensko kazalo, bibliografske bilješke uz tekst

Metafizika ćudoređa

Klikni za povratak