Knjige

Miho Monaldi

Rime

Priredio i prepjevao TONKO MAROEVIĆ

Monaldijev kanconijer pod nazivom Rime objavio je, po­slije pjesnikove smrti, njegov nećak Marin Battitorre u Ve­neciji 1599., zajedno s njegovim filozofskim spisima Irena ili o ljepoti, Dijalog o imovini i Rasprava o metafizici. Prem­da su povjesničari književnosti Monaldijevo pjesništvo uglavnom ocjenjivali u kategorijama imitacije i dosljedno­ga poštivanja petrarkističkoga modela, Monaldijev prire­đivač i prevoditelj Tonko Maroević smatra da je njegovo odmjeravanje s normom petrarkizma značilo »kulturnu legitimaciju« te da su njegove pjesme izvor brojnih infor­macija o kulturnom životu renesansnoga Dubrovnika, pri čemu splet ljubavnoga kanconijera pokazuje visoku razinu pjesničkoga umijeća.

Monaldijeve Rime, premda pisane na talijanskome jeziku, imaju svoje mjesto u povijesti hrvatske književnosti, a ovim izdanjem prvi su put integralno prevedene na hrvatski je­zik i objavljene u obliku knjige.

Biblioteka Iktus, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Tiskara Zrinski  (Čakovec). — Dvojezično, hrvatsko-talijansko izdanje opremeljeno priređivačevom uvodnom studijom i objasnidbenim napomenama uz stihove


Autori

Miho Monaldi

Filozof, pjesnik, matematičar, teoretičar glazbe i ljekarnik (Dubrovnik, oko 1540 – Dubrovnik, 1592), jedan od suosnivača dubrovačke Akademije složnih (Accademia dei Concordi). Njegov opus obuhvaća radove s područja filozofije, pjesništva, ekonomije, prava i državničkih pitanja ondašnjega dubrovačkog društva

Rime

PDF-ovi

Klikni za povratak