Knjige

Ivan Mažuranić

Izabrana djela


Priredio BOŽIDAR PETRAČ


»U cjelokupnom svojem djelovanju Mažuranić ostaje vje­ran svojim idealima kojima je zaokupljen od rane mladosti, zauzimajući se za ideje bratstva, slobode i ravnopravnosti me­đu narodima, odlikujući se razboritošću i trijeznošću promi­šljanja. Smrt Smail-age Čengića čvrsto stoji na prvom mjestu književnosti hrvatskoga narodnog preporoda i hrvatskoga ro­mantizma te postaje jedan od najvećih klasika hrvatske litera­ture. Ako je dopunom Gundulićeva Osmana dovršio i zaokru­žio te novim vizijama i idejama XVIII. i XIX. stoljeća opleme­nio veliko djelo starije hrvatske književnosti, svojim Čengićem otvorio je dveri novije hrvatske književnosti, dok je svojim slo­bodarstvom navijestio ono što će obilježavati hrvatsku knji­ževnost sve do naših dana, zapravo sve do ostvarenja državne samostalnosti i slobode: suprotivu i otpor svakoj vrsti uzurpa­tora, onako kako je to u poslanici Hrvati Mađarom dalekovid­no isticao, zahtijevajući jednakost narodā i jezikā, jednakost konfesija i jednakost država i zemalja. Kao religiozan čovjek – kršćanstvo je doživljavao kao prirodnu religiju – k tomu dodaje: Istine bo svjetlosti i izobraženja bez pravoga kršćanstva ne ima. A jezgra svega kršćanstva stoji u ljubavi međusobnoj koja je bez slobode, bez jednakosti nemoguća…« (Božidar Petrač).

Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 139, urednica izdanja Evelina Rudan, izvršna urednica Dražana Radman. — Uvodna studija, ljetopis autora, bibliografija autorovih djela i izabrana bibliografija radova o autoru Božidar Petrač, redaktura i prilozi (Tekstološka napomenaRječnik, Tumač imena i izraza) Dražana Radman, likovno-grafička oprema Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb).  — Knjiga je opremljena sa 12 c/b ilustracija. — Naklada: 500 primjeraka


Autori

Ivan Mažuranić

Ivan Mažuranić

Književnik, pravnik, državnik i političar (Novi Vinodolski, 1814 – Zagreb, 1890), jedna od najvažnijih osoba moderne hrvatske književnosti i politike

Izabrana djela

PDF-ovi

Klikni za povratak