Knjige

Postojeći pojam ‒ Hegelov »Predgovor« FENOMENOLOGIJI DUHA

Prijevod i interpretacije


Uredili PETAR ŠEGEDIN i OZREN ŽUNEC, prijevod 'Predgovora' STJEPAN KUŠAR u suradnji s IGOROM MIKECINOM i PETROM ŠEGEDINOM

»'Predgovor', pa onda i cijela Fenomenologija duha, ključni su tekstovi za razumijevanje Hegelove filozofije u njezinu najunutarnjijem momentu stvaranja spekulativnog mišljenja, a u suvremenoj hrvatskoj filozofijskoj produkciji nisu do sada dobili odgovarajuću pozornost. Nasuprot predstavljanjima i interpretacijama koje su Hegela nerijetko odmjeravale prema nekim drugim filozofijama kao standardom, ovo djelo predstavlja zapućivanje u izvorno tumačenje te u tom smislu predstavlja i obrazac hermeneutičkog postupanja.

Svi pojedini autorski prinosi u zborniku nošeni su jednom idejom: da se, koliko je moguće, pronikne u krajnji smisao i duhovnu motivaciju Hegelova filozofiranja te uvidi njegova suvremenost te relevantnost i u današnjim diskusijama (primjerice, o tzv. »pozitivnim« znanostima i njihovoj paradigmatičnosti). Tekst 'Predgovora' autori su analizirali nastojeći se držati izvornog smisla teksta i čisteći kasnije smislove, tako da se može reći da su u velikoj mjeri doprli do izvorne ideje teksta koji u nekim svojim momentima i dalje ostaje enigma. Pažljivo odvagivanje smisla pojedinih izraza i posebna akribija u odnosu spram izvornog teksta posebno su upadljive značajke cijelog djela.

Prijevod teksta 'Predgovora' predstavlja značajni doprinos hrvatskom filozofijskom prevodilaštvu jer je postigao da se jedan i u izvorniku ‒ a osobito u dosadašnjim prijevodima ‒  teško razumljiv tekst, dade u razmjerno čitljivom tekstu koji zadržava preciznost izričaja i reproducira karakter klasične Hegelove terminologije (Filip Grgić).

Biblioteka ZBORNICI I MONOGRAFIJE. Odjel za filozofiju, glavni urednik Luka Šeput, priprema Tehnička priprema Matice hrvatske / Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bilješkama uz tekst i bilješkom o autorima tekstova


Postojeći pojam ‒ Hegelov »Predgovor« FENOMENOLOGIJI DUHA

PDF-ovi

Klikni za povratak