Knjige

Miro Gavran

Odabrane komedijeBez obzira na formu, broj glumaca ili broj priča, Gavranove se komedije bave privat­nim, najčešće ljubavnim i bračnim životom suvremenih likova, potrebom za blisko­šću i rješavanjem problema vezanim za tu potrebu kao i razotkrivanjem me­hanizama funkcioniranja društva.

Poput Gavranovih dobro skrojenih drama, i njegove komedije slijede prokušani recept: na­peta radnja, likovi koje prepoznajemo, tople emocije, pozitivna misao i ‒ kao dodatak ‒ humor.

Za prvo Matičino izdanje Gavranovih dramskih tekstova odabrano je petnaest komedija nastalih tijekom proteklih dvadesetak godina. Komedije su popraćene pogovorom Sanje Nikčević, popisima autorovih premijera i objavljenih kazališnih tekstova te opsežnom biografijom.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, oblikovanje korica Željko Podoreški, prijelom Služba tehničke pripreme MH  (Neven Osojnik), tisak Denona (Zagreb)


Autori

Miro Gavran

Miro Gavran

Dramatičar i romanopisac (Gornja Trnava, 1961), najizvođeniji hrvatski pisac u zemlji i svijetu, dobitnik broj­nih domaćih i inozemnih nagrada i jedini živući dramski pisac s festivalom izvan domovine, posvećenim isključivo njegovu radu

Odabrane komedije

PDF-ovi

Klikni za povratak