Knjige

Filip Grgić

Skepticizam i svakodnevni život

Ogledi o antičkom pironizmuNajvažnija pitanja i nedoumice oko antičkog pironizma prema učenju Seksta Empirika i mogući odgovori na njih predstavljaju poveznicu autorovih rasprava koje su najvećim dijelom izvorno objavljene kao samostalni tekstovi na engleskome jeziku. Središnji dio knjige posvećen je argumentaciji koja ide u prilog prigovoru da pironovci ne mogu živjeti svoj skepticizam i protuargumentaciji, odnosno Sekstovu odgovoru prema kojemu su »pironovski skeptici zagovornici i branitelji svakodnevnog života; da su saveznici svakodnevnog života u njegovoj borbi protiv filozofskih vjerovanja, koja su posve beskorisna i štetna«. Autorova je nakana da pomoću izvjesnih, gotovo pragmatičkih objašnjenja rasvijetli problem svakodnevnoga života i pitanja o tome »što su njegovi sudovi, njegova mentalna stanja i njihove jezične artikulacije – koje pironovski skeptik slijedi i koje su imune na pironovsko istraživanje«.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena bibliografijom, bilješkama uz tekst, bilješkom uz poglavlja i bilješkom o autoru


Autori

Filip Grgić

Filip Grgić

Filozof i prevoditelj (Zagreb, 1966), autor niza knjiga i brojnih članaka o Aristotelu i antičkoj filozofiji, Fulbrightov stipendist, gostujući istraživač na više prestižnih europskih sveučilišta, član je nekoliko svjetskih udruženja filozofa. U zvanju znanstvenoga savjetnika zaposlen je na Institutu za filozofiju u Zagrebu na kojemu od 2012. obavlja i dužnost ravnatelja. Suurednik je kapitalne edicije antologijskih tekstova hrvatskih filozofa na latinskome jeziku

Skepticizam i svakodnevni život

PDF-ovi

Klikni za povratak