Knjige

Mihai Eminescu

Poezii alese / Izabrane pjesme

Izabrao i s rumunjskoga preveo MATE MARAS, pogovor napisao AUGUST KOVAČEC

Rumunjski romantik Mihai Eminescu najprevođeniji je rumunjski pisac i njegova je poezija vrlo vrijedna poslanica rumunjske kulture. Iako je poeziju gotovo nemoguće prevoditi, Mate Maras je u hrvatski jezik uspio prenijeti čaroliju Eminescuovih ideja, slika i glazbe (Castilia Manea-Grgin, Vijenac)

"Rijetki su pjesnici koji su tako duboko kao Eminescu proniknuli u duh i narav naroda iz kojega su potekli. Zato je Rumunjima Eminescu postao simbolom najviših nacionalnih vrijednosti, gotovo zalogom njihove duhovne opstojnosti. Iz padova i uspona, iz patnji, strepnji i nadanja svojega naroda on je crpio snagu misli i pjesničkoga izraza. Nitko od rumunjskih pisaca – na osobnoj i na nacionalnoj razini – nije umio tako dojmljivo kao on izraziti patnju duha raspetog između krute, neumoljive svakodnevice i nedostižnih ideala, tako jezgrovito formulirati filozofsku viziju životne tragike u lirskom ruhu. Da bi podario glazbu svojim stihovima Eminescu se vješto koristio svim mogućnostima rumunjskoga jezika, starinskim pučkim i folklornim kao i suvremenim jezikom, stapajući ih u sintezu izvanredne pjesničke snage.

Ako je prije Eminescua rumunjski pjesnički izraz katkada škripao pod teretom folklornih kalupa ili zvučao umjetno zbog usiljenosti deklamatorske nacionalne poezije i populističkoga stihotvorstva, Eminescu ga je oslobodio toga nasljeđa i stvorio izraz koji se odlikuje izvornošću slika, bogatstvom, plastičnošću i jasnoćom, te ponajviše prirodnošću jezika.

Kako je svojim izrazom otvorio put simbolističkoj sinesteziji i dubokoj muzikalnosti rumunjskoga stiha, neki ga književni povjesničari drže pretečom simbolizma, pa ne čudi što je rumunjski simbolizam jedan od najznačajnijih nakon francuskoga. Valja još naglasiti da je po svom duhovnom sklopu i po fakturi stihova Eminescu posljednji pjesnik europskoga romantizma, ali jedan od najvećih" (August Kovačec).

Biblioteka Parnas. Niz književnost, glavna urednica Romana Horvat, likovno oblikovanje Luka Gusić. — Tekst usporedo na rumunjskom i hrvatskom jeziku, pogovor o autorovu djelu i životu


Autori

Mihai Eminescu

Mihai Eminescu

»Nesumnjivo najveći rumunjski pjesnik, autohton i duboko određen tradicijom. Njegova je lirika izraz patnje rastrgnuta duha između nedostižnih ideala i okrutne zbilje. To je poezija filozofa vizionara prožeta osjećajem nesmiljenosti usuda i nabijena unutrašnjim lirizmom, poezija pjesnika rumunjskoga naroda i pjesnika onoga vječnoga ljudskog. Biranim rječnikom i bogatom riznicom pjesničkih slika izgradio je nenadmašan lirski jezik, profinjenu i skladnu pjesničku formu« (August Kovačec)

Poezii alese / Izabrane pjesme

PDF-ovi

Klikni za povratak