Knjige

Tomislav Žigmanov

Minijature vlastitosti

(krajolici života i životopisi zavičaja)

Zbirkom Minijature vlastitosti Tomislav Žigmanov predstavlja se kao uvjereni zagovornik svojega mikrouniverzuma, pjesnik »maloga starinskog svijeta« sa svim svojim ograničenjima i dražima. Njegovo je pjesništvo ikonografski vrlo homogeno, ne baš deskriptivno ali izrazito evokativno i asocijativno. Uz eliptičnu slikovitost možda je još važnija ritmička sažetost, sklonost vrlo kratkom stihu, često baš jednosložnicama kumulativnog zamaha, te rimama i asonancama, paralelizmima i zrcalnim inverzijama, repeticijama i varijacijama motiva, igrama riječi i etimološkim doskočicama. Uz izrazite regionalizme i vlastite kovanice, neologizme, suzdržana i pomalo hermetična sintaksa uvećava faktor začudnosti i pomaže relativiziranju doslovnosti, jednoznačnosti, odnosno pridonosi povremenom dohvaćanju onih protega i značenja zbog kojih poeziju i čitamo
Tonko Maroević

Biblioteka Podzvizd, knj. 10, glavna urednica Romana Horvat, urednik biblioteke Tonko Maroević, likovno oblikovanje Marcel bačić, lektura i korektura Sandra Tribuson. - Pogovor Tonka Maroevića, bilješka o autoru


Autori

Tomislav Žigmanov

Tomislav Žigmanov

Filozof, književnik i publicist, rođen 1967. u Tavankutu. Živi u Subotici gdje radi kao ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Piše pjesme, refleksivnu prozu, eseje, znanstvene i filozofijske radove. Radovi su mu prevođeni na engleski, njemački, mađarski, rumunjski, bugarski i rusinski jezik

Minijature vlastitosti

PDF-ovi

Klikni za povratak