Knjige

Magdalena Najbar-Agičić

Kultura, znanost, ideologija

Prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti

U svojoj knjizi autorica analizira politiku komunističkih vlasti u Hrvatskoj na polju kulture i znanosti u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Knjiga je proizašla kao rezultat istraživanja provedenih u okviru izrade doktorske disertacije u kojoj se autorica bavila razvojem hrvatske historiografije nakon Drugoga svjetskog rata.

U istraživanju je zahvaćen i širi kontekst vezan uz politiku komunističkih vlasti prema intelektualnim elitama, kulturi i znanosti. Autorica je analizirala navedenu problematiku u komparativnoj perspektivi, dopunjujući spoznaje poredbenim prikazom razvoja u nekim drugim zemljama pod komunističkim režimom, prvenstveno u Poljskoj, Čehoslovačkoj, DR Njemačkoj i Mađarskoj.

Ono što ovu knjigu izdvaja od knjiga slične tematike upravo je zaključak - suprotan uobičajenom i olakom isticanju jugoslavenske posebnosti - da su razlike između jugoslavenske komunističke vlasti i drugih komunističkih vlasti srednje i jugoistočne europe mnogo manje od očekivanog. Svoje zaključke i analizu autorica temelji na arhivskom gradivu koje uključuje objavljene zbirke izvora te neobjavljene spise iz fodova Hrvatkog državnog arhiva, Državnoh arhiva u Zagrebu, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i Arhiva Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat. - Kazalo imena.


Autori

Magdalena Najbar-Agičić

Magdalena Najbar-Agičić

Magdalena Najbar-Agičić rođena je 15. svibnja 1970. godine u Krosnu, Poljska. Od 1995. godine živi u Hrvatskoj, gdje se bavi uredničkim i prevodilačkim radom, te stručnom i znanstvenom djelatnošću na području povijesti. Autorica je i suautorica knjiga i članaka te udžbenika povijesti.

Kultura, znanost, ideologija

PDF-ovi

Klikni za povratak