Hrvatska revija 4, 2019

Naslovnica

350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Mirjana Polić Bobić

Tema broja: 350 godina Sveučilišta u Zagrebu

350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Uvod

Početci Sveučilišta u Zagrebu

Hrvoje Petrić

Tema broja: 350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Početci Sveučilišta u Zagrebu

Isusovačka i Kraljevska akademija u Zagrebu (1669–1776)

Kraljevska akademija znanosti i Pravoslovna akademija (1776–1874)

Željko Holjevac

Tema broja: 350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Kraljevska akademija znanosti i Pravoslovna akademija (1776–1874)

Kr. sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu (1874–1918)

Tihana Luetić

Tema broja: 350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Kr. sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu (1874–1918)

Sveučilište u Zagrebu u Republici Hrvatskoj

Mirjana Polić Bobić

Tema broja: 350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu u Republici Hrvatskoj

Hrvatska revija 4, 2019

4, 2019

Klikni za povratak