Hrvatska revija 3, 2017

Nova/stara dinamičnost muzeja i muzealaca

Proslava 40-e obljetnice Europske muzejske nagrade u Zagrebu

Goranka Horjan

Nova/stara dinamičnost muzeja i muzealaca

Proslava 40-e obljetnice Europske muzejske nagrade u Zagrebu

EMYA 2017 (European Museum of the Year Award) pod pokroviteljstvom Vijeća Europe prvi je put bila organizirana u Hrvatskoj

Hrvatska revija 3, 2017

3, 2017

Klikni za povratak