Hrvatska revija 1, 2014.

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Sveobuhvatan prikaz života na jednom području

Ljiljana Dobrovšak

Sveobuhvatan prikaz života na jednom području

Gospić: grad, ljudi, identitet, urednik Željko Holjevac, Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Područni centar Gospić, Zagreb–Gospić, 2013., 700 str.

Hrvatska revija 1, 2014.

1, 2014.

Klikni za povratak