Hrvatska revija 4, 2013.

Razgovor

Teatrološki rad započet u zatvoru…

Razgovarala: Martina Petranović

Teatrološki rad započet u zatvoru…

Razgovor s Darkom Gašparovićem u povodu Nagrade Marko Fotez

Hrvatska revija 4, 2013.

4, 2013.

Klikni za povratak