Hrvatska revija 4, 2010.

Putovnica

Kula nad morem

Davor Vidas

Kula nad morem

Umjesto najavljenoga teksta oceanografske tematike, Davor Vidas, stručnjak za međunarodno pravo i direktor Odjela za pomorstvo i pravo mora na Institutu Fridtjof Nansen u Oslu, poslao nam je još jedan tekst osobnije naravi. Nakon Modruša u prošlom broju Revije, autor je opisao ...

Hrvatska revija 4, 2010.

4, 2010.

Klikni za povratak