Hrvatska revija 2, 2010.

Tema: Svećeničke pustinje

SVEĆENIČKE PUSTINJE

Tema broja:

SVEĆENIČKE PUSTINJE

“Meni je grad tamnica, a samoća raj”

Pustinja Blaca

Mirko Sardelić

Pustinja Blaca

Povjesničar Mirko Sardelić autor je i drugog priloga u okviru teme broja, preglednog teksta o pustinji Blaca. Autori fotografija su Joško Belamarić i Živko Bačić.

Hrvatska revija 2, 2010.

2, 2010.

Klikni za povratak