Hrvatska revija 1, 2009.

Spomenar

NIKOLA FILIPOVIĆ

Davorin Peterlin

NIKOLA FILIPOVIĆ

Teolog i povjesničar religije Davorin Peterlin s Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik već se javljao u Reviji s biografskim prilozima. Ovaj puta donosimo životnu priču prosvjetnog radnika i pravnika Nikole Filipovića, ilustriranu fotografijama iz obiteljske ostavštine.

Hrvatska revija 1, 2009.

1, 2009.

Klikni za povratak