Hrvatska revija 2, 2007.

GLOBALNI POGLED

ROD I SPOL – BIOKULTUROLOŠKI ASPEKTI

Hrvoje Lorković

ROD I SPOL – BIOKULTUROLOŠKI ASPEKTI

U broju 98/1 Filozofskih istraživanja objavljena su, među ostalima, dva rada o temi kojoj je bio posvećen creski simpozij »Filozofija i rod« održan 2005. godine. Zanimljivi prilozi tom simpoziju potječu od dviju osoba onoga roda kojemu pripada znatna zasluga da ljudski rod ...

Hrvatska revija 2, 2007.

2, 2007.

Klikni za povratak