Hrvatska revija 2, 2002.

Naslovnica

KUGA: NASTAJANJE IDENTITETA BOLESTI

Tatjana Buklijaš

KUGA: NASTAJANJE IDENTITETA BOLESTI

Autorica teksta je stalna suradnica Hrvatske revije Tatjana Buklijaš iz Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU te doktorandica na Sveučilištu u Cambridgeu.

VRLA NOVA DRŽAVA BEZ GRANICA

Shelagh Furness

VRLA NOVA DRŽAVA BEZ GRANICA

Takozvana schengenska granica i useljenička politika Europske unije i zemalja članica aktualna su pitanja za cijelu Europu. Vjerojatno približavanje schengenskog režima hrvatskim granicama u skoroj budućnosti čini to pitanje za Hrvatsku posebno važnim. O ilegalnom useljavanju i mjerama koje EU poduzima donosimo ...

HRVATSKA NOVČARSKA BAŠTINA

Ante Milinović

HRVATSKA NOVČARSKA BAŠTINA

Autor polazi od teze da su hrvatske zemlje tijekom mnogih stoljeća, od Karolinga preko Arpadovića i Anžuvinaca do Habsburga, zapravo bile svojevrstan civilizacijski most između Mediterana i srednje Europe, aktivno sudjelujući na taj način u akulturaciji Europe i formirajući svoj multikulturalni identitet, ...

Hrvatska revija 2, 2002.

2, 2002.

Klikni za povratak