Zbivanja - znanstveni skup

Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Ogranak Matice hrvatske u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 31 - doprinos prirodoslovaca razvitku znanosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

25. studenoga 2022. u 10 sati, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Ul. Ruđera Boškovića 33

Skup se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

10.00
Svečano otvaranje skupa

Predsjedaju: prof. dr. sc. Paula Durbešić i Snježana Šetka, dipl. nov.

10.20
dr. sc. Branko Hanžek i prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Nikola pl. Cindro, znameniti fizičar (1931. – 2001.)

10.40
mr. sc. Zvonko Pađan
Prirodno načelo ekonomičnosti ili štedljivosti u definiciji starohrvatskih crkvica šestolisnog tipa na splitskom području

11.00
prof. dr. sc. Darko Veljan
Akademik Sibe Mardešić, matematičar i profesor (1927. 2016.)

11.20
Tatjana Kren, prof.
Opažanje i snimanje potpune pomrčine Sunca 15. II. 1961. na otocima Hvar i Brač te na Biokovu

11.40
prof. dr. sc. Jakov Dulčić
Znanstveni doprinos Armina Pallaora (1955. 2020.)

12.00
dr. sc. Nenad Raos
Proizvodnja cementa u Splitu: cementara Gilardi & Bettiza

12.20
prof. dr. sc. Jakov Dulčić
90. godina znanstvenoga časopisa Acta Adriatica (1932. – 2022.)

12.40
Rasprava

13.00    
stanka

Predsjedaju: prof. dr. sc. Darko Veljan i dr. sc. Branko Hanžek

Predstavljanje projekata

14.30
prof. dr. sc. Mladen Šolić
Vlaho Cviić – utemeljitelj jadranske morske mikrobiologije

14.40
dr. sc. Danijela Šantić
Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru

14.50
dr. sc. Slaven
Kako poboljšati upravljanje kvalitetom obalnih voda za kupanje

15.00
dr. sc. Jasna Arapov
Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo-nitzschia u
obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana

15.10
prof. dr. sc. Barbara Zorica
Ekološki osjetljiva područja (mrijestilišta i rastilišta) komercijalno značajnih pelagičnih i pridnenih vrsta u Jadranskom moru

15.20
Rasprava

15.30
Stanka

Predstavljanje knjiga

15.40
prof. dr. sc. Jakov Dulčić: J. Dulčić i M. Kovačić - Ihtiofauna Jadranskoga mora

15.50
prof. dr. sc. Jakov Dulčić: G. Golani, E. Azzurro, J. Dulčić, E. Massuti i L. Orsi-Relini: Atlas of Exotic Fishes in the Mediterranean Sea

16.00
prof. dr. sc. Neven Ninić: Teorija umiješanosti promatrača ili istočni grijeh znanstvenika

16.10
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje
mr. sc. Barbara Bulat, glavna urednica

16.25
Završna riječ: dr. sc. Hrvoje Fulgosi

 

Organizacijski odbor

Jasna Matekalo Draganović, Snježana Šetka, Nikola Koceić Bilan, Živana Ninčević
Barbara Bulat, Jakov Dulčić, Paula Durbešić, Hrvoje Fulgosi, Nikola Ljubešić, Vesna Vučevac Bajt, Mirko CvjetkoPregled