Zbivanja - znanstveni skup

Odjel za povijest Matice hrvatske

Znanstveni skup ANTE STARČEVIĆ LIK – DJELO – HISTORIOGRAFIJA

Četvrtak, 25. svibnja 2023. u 9.30 sati
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Vijećnica

Petak, 26. svibnja 2023. u 9:00 sati
Hrvatski državni arhiv, Trg Marka Marulića 21, dvorana Katalozi

PROGRAM

KNJIŽICA SAŽETAKA

Otvaranje skupa „Ante Starčević: lik – djelo – historiografija“, 9.30 – 10.30

Obraćanje i pozdravne riječi organizatora skupa uz nastup Akademskoga zbora Filozofskog fakulteta Concordia discors

Domagoj Tončinić (u ime Filozofskoga fakulteta)

Stjepan Ćosić (u ime Fakulteta hrvatskih studija)

Dinko Čutura (u ime Hrvatskoga državnog arhiva)

Tomislav Galović (u ime Matice hrvatske)

Željko Holjevac (u ime Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar)

Filip Hameršak (u ime Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža)

Ivica Šute (u ime Odsjeka za povijest)

Filip Šimetin Šegvić (u ime Programsko-organizacijskoga odbora)

Otvaranje skupa vode Lucija Mihalek i Ivana Obadić.

***

I. sjednica (predsjedavaju: Nikola Anušić i Filip Šimetin Šegvić)

10.45 – 11.00: Nikša Stančić, Na putu od etničkoga prema oblikovanju hrvatskoga nacionalnog identiteta

11.00 – 11.15: Pavo Barišić, Politička filozofija Ante Starčevića

11.15 – 11.30: Drago Roksandić, Ante Starčević u „prevratu“, „prevrat“ u Anti Starčeviću

1848./1849.

11.30 – 11.45: Agneza Szabo, Dr. Ante Starčević i njegovi politički stavovi u Hrvatskome saboru 1861., te od 1865. do 1867. godine

11.45 – 12.00: Stjepan Matković, Starčević i saborski izbori (1861. – 1892.)

12.00 – 12.15: Rasprava

Stanka, 12.15 – 12.30

II. sjednica (predsjedavaju: Pavo Barišić i Stjepan Matković)

12.30 – 12.45: Arijana Kolak Bošnjak, Ante Starčević prema unionističkoj politici 1860-ih

12.45 – 13.00: Branko Ostajmer, Starčevićeva smrt na stranicama (polu)službenih listova Khuenove vlade i Narodne stranke

13.00 – 13.15: Jure Trutanić, Ante Starčević i hrvatsko državno pravo u ideološkom sustavu don Mihovila Pavlinovića

13.15 – 13.30: Luka Marković – Marko Trogrlić, Pravaštvo Ante Trumbića

13.30 – 13.45: Ivan Brlić – Adrian Knežević, Utjecaj Starčevićeve političke ideologije i ostavštine na uspostavu i djelovanje politike novoga kursa

13.45 – 14.00: Rasprava

Stanka, 14.00 – 14.15

III. sjednica (predsjedavaju: Branko Ostajmer i Tomislav Branđolica)

14.15 – 14.30: Bruna Kuntić-Makvić, Slavni hrvatski muževi i Apijan iz Aleksandrije

14.30 – 14.45: Tomislav Galović, Starčević i glagoljica

14.45 – 15.00: Hrvoje Petrić, Braća Radić i Ante Starčević

15.00 – 15.15: Ante Bralić – Filip Lenić, Percepcija Starčevićeva i Strossmayerova u međuratnoj hrvatskoj historiografiji

15.15 – 15.30: Dragan Damjanović, Arhitektura Starčevićevog doma u Zagrebu: između internacionalizma kasnoga historicizma i potrage za narodnim stilom

15.30 – 15.45: Matko Globačnik, Kerubin Šegvić kao Starčevićev biograf

15.45 – 16.00: Rasprava

16.00: Ručak za sudionike skupa

Petak, 26. svibnja 2023., s početkom u 9.00 sati
(Hrvatski državni arhiv, Trg Marka Marulića 21, dvorana Katalozi)

Predstavljanje posebnoga izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (vode: Lucija

Mihalek i Ivana Obadić)

9.00 – 9.15: Bruno Kragić – Filip Hameršak, Ante Starčević u enciklopedici Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (1823 – 1850 – 2023)

IV. sjednica (predsjedavaju: Drago Roksandić i Ladislav Dobrica)

9.15 – 9.30: Ivan Samardžija, Starčević i Strossmayer u izdanjima Leksikografskoga zavoda – analiza i interpretacija

9.30 – 9.45: Marijana Horvat – Željko Jozić, Jezikoslovni prinosi Ante Starčevića

9.45 – 10.00: Božidar Petrač, Miroslav Krleža i Ante Starčević

10.00 – 10.15: Rasprava

Stanka, 10.15 – 10.30

V. sjednica (predsjedavaju: Željko Holjevac i Filip Hameršak)

10.30 – 10.45: Vlatka Vukelić, Ante Starčević – idejni uzor za rješenje nacionalnoga pitanja unutar Lukasova kruga

10.45 – 11.00: Boris Beck, Tijelo i politika – portret Ante Starčevića u biografiji Josipa

Horvata

11.00 – 11.15: Martin Previšić, Vaso Bogdanov i Ante Starčević

11.15 – 11.30: Antea Tokić, Ljerka Kuntić – predvodničko istraživanje rane faze Stranke prava

11.30 – 11.45: Tomislav Branđolica – Filip Šimetin Šegvić, Pravaško proljeće: povjesničari o Starčeviću oko 1971. godine

11.45 – 12.00: Rasprava

Stanka, 12.00 – 12.30

VI. sjednica (predsjedavaju: Martin Previšić i Jure Trutanić)

12.30 – 12.45: Leo Marić, Blaž Jurišić i recepcija Ante Starčevića

12.45 – 13.00: Dejan Slavić, Ante Starčević u Budakovoj knjizi „Hrvatski narod u borbi za samostalnu i nezavisnu hrvatsku državu“

13.00 – 13.15: Tomislav Jonjić, Ante Starčević u ustaškoj propagandi

13.15 – 13.30: Rasprava

13.30 – 15.00: Ručak za sudionike skupa

VII. sjednica (predsjedavaju: Matko Globačnik i Nikolina Šimetin Šegvić)

15.00 – 15.15: Ivan Smiljanić, Austrija i Francuska kao idejni i geopolitički antipodi u pravaškoj ideologiji Ante Starčevića

15.15 – 15.30: Andrej Rahten, Od „vođe sekte“ do „najodličnijeg rodoljuba hrvatskog“: percepcija Ante Starčevića u slovenskom tisku

15.30 – 15.45: Željko Holjevac, Sjećanje na Antu Starčevića u Lici (1896. – 2006.)

15.45 – 16.00: Veronika Novoselac – Ines Sabotič, Ante Starčević: od ideologa i političara do mjesta sjećanja

16.00 – 16.15: Ante Bežen, Ante Starčević i hrvatski nacionalni identitet u kurikulima za osnovnu i srednju školu

16.15 – 16.45: Završna rasprava i zatvaranje skupaPregled