Zbivanja - vrsta - simpozij

slika

07.05.2011.

Matica hrvatska

Međunarodni interdisciplinarni simpozij CROARTSCIA2011 – SIMETRIJA: UMJETNOST I ZNANOST (4-7. svibnja 2011)

4-7. svibnja 2011, Matica hrvatska, Muzej suvremene umjetnosti, Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter

Pregled