Zbivanja - vrsta - arheologija

slika

27.09.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Opatiji

Predavanje prof. Ive Mileusnića NOVAC MLETAČKE REPUBLIKE
Donacija dr. Ervina Rotha za Numizmatičku zbirku
Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci

Srijeda 27. rujna 2017. u 19 sati, u auditoriju vile Antonio

Pregled