Zbivanja - Salon Matice hrvatske - sezona 2

slika

25.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Marije Geiger: TRADICIJSKA ZNANJA O OKOLIŠU - PROMOTORI ODRŽIVOSTI?

Četvrtak, 25. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

17.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Enesa Kulenovića - LJUDSKA PRAVA I KULTURNI RELATIVIZAM

Srijeda, 17. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

11.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Ivana Stublića - HEIDEGGEROVO POIMANJE BITI ISTINE

Četvrtak, 11. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

04.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Brune Kragića - HRVATSKA FILMSKA KRITIKA IZMEĐU HOLLYWOODA I GODARDA

Četvrtak, 4. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4