Zbivanja - predavanje , predstavljanje knjige

Gradski muzej Makarska, Hrvatska zaklada za znanost, Institut za etnologiju i folkloristiku, Odjel za arheologiju i etnologiju Matice hrvatske

Predstavljanje monografije UKLESANI I UREZANI SIMBOLI NA ARHITEKTURI MAKARSKE I NJENOG RUBNOG PODRUČJA i predavanje OSLICI, UKLESCI, REZBE – ASTRALNO, ANIMALNO, SVETO

Srijeda, 26. veljače 2020. u 18:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Predstavljanje monografije Marinka Tomasovića
Uklesani i urezani simboli na arhitekturi Makarske i njenog rubnog područja

(u sklopu trećeg ciklusa programa Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku)

Predavanje Oslici, uklesci, rezbe – astralno, animalno, sveto Antonije Zaradije Kiš, Maje Pasarić i Lidije Bajuk (u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse, IP-2019-04)

O uklesanim i urezanim simbolima i znakovima na starijim gradnjama istočnog Jadrana, mahom naknadno izvedenima i stilski atipičnima, do sada se nije pisalo topografski cjelovito. Njihov pregled na gradnjama u Makarskoj i podbiokovskim selima oko Makarske, Marinko Tomasović, dipl. pov. umj. i arh., obradio je i pokušao protumačiti u monografiji Uklesani i urezani simboli na arhitekturi Makarske i njenog rubnog područja (Gradski muzej Makarska, 2019). U prvom dijelu večernjeg susreta recenzentica dr. sc. Antonija Zaradija Kiš predstavit će monografiju uz animalističke napomene, a autor različito značenje simbola i znakova koje je istraživao. U drugom dijelu dr. sc. Maja Pasarić osvrnut će se na prikaze životinja koje je Tomasović zabilježio na makarskom području, kao svjedočanstvima povezanosti ljudskog i životinjskog svijeta te ljudskoga simboličkog, umjetničkog, materijalnog i emotivnog odnosa prema životinjama. O osobitim oslicima, uklescima i rezbama, animalistički povezanima s hrvatskim nacionalnim cvijetom perunikom, zaključno će govoriti dr. sc. Lidija Bajuk.

Povjesničar umjetnosti i arheolog Marinko Tomasović ravnatelj je Gradskog muzeja Makarska. Autor je tristotinjak bibliografskih jedinica o kulturnoj i materijalnoj baštini Makarskog primorja, srednje i južne Dalmacije, većinom iz područja arheologije i povijesti umjetnosti s etnološkim i književno-povijesnim poveznicama. Na istom prostoru rukovodio je i sudjelovao u nizu zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja. Urednik je časopisa, zbornika i izložaba.

slika


Pregled