Zbivanja - predavanje

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Predavanje Zrinke Jelaske i Nade Babić BIBLIJSKI TEKSTOVI NA HRVATSKOM JEZIKU

Ponedjeljak, 19. ožujka 2018. u 18:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Zrinka Jelaska diplomirala kroatistiku i fonetiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistirala iz fonetike, a doktorirala iz područja filologije (jezikoslovlje). Stručno se usavršavala na različitim radionicama, skupovima i stručnim boravcima u zemlji i inozemstvu (SAD, Mađarska, Španjolska, Italija, Austrija, Njemačka, Irska, Francuska, Grčka, Japan, Australija, Češka), posebno u području lingvistike, kroatistike, jezičnoga obrazovanja i procjenjivanja jezičnoga znanja. Redoviti je profesor u trajnome zvanju na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Održava nastavu i na nekoliko doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu (Lingvistika, Kroatistika, Glotodidaktika i Hrvatska kultura, Jezik i kognitivna neuroznanost) te na specijalističkome studiju Konferencijsko prevođenje, a od 2013. voditeljica je doktorskoga studija Glotodidaktika. Osim na kroatistici održavala je predavanja i seminare i na drugim odsjecima Sveučilišta u Zagrebu (Odsjeku za novinarstvo, Odsjeku za logopediju, Dramskome odsjeku AKFU). Znanstvena su joj istraživanja usmjerena na hrvatski jezik u okviru nekoliko lingvističkih, psiholingvističkih i interdisciplinarnih područja, posebno iz hrvatskoga kao inoga jezika (stranoga, drugoga i nasljednoga). Objavila je četrnaest knjiga, više od stotinu znanstvenih radova, na hrvatskome, engleskome i njemačkome u Hrvatskoj i inozemstvu te sedamdesetak stručnih radova, pet skripta za potrebe nastave inojezičnoga hrvatskoga, a surađivala je u izradi dvaju trojezičnih rječnika za gradišćanske Hrvate.

Nada Babić  diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predavačica je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bila je  voditeljicom i autoricom  radijskih i televizijskih emisija o hrvatskome jeziku, stalna je suradnica časopisa Lađa, u rubrikama o poticanju čitanja i stvaralačkoga pisanja. Uređivala je časopise za učitelje hrvatskoga jezika. Urednica je i suautorica čitanaka, udžbenika, stručnih izdanja i ispita znanja  za hrvatski jezik za osnovnu školu. Uredila je nekoliko pjesničkih i putopisnih zbirka. Sudjeluje u povjerenstvima različitih literarnih natječaja, za djecu i  odrasle. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je obranom doktorskoga rada Poredbena analiza  hrvatskih novozavjetnih prijevoda od početka 20. stoljeća pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinke Jelaske i prof. dr. sc. Bože Lujića.

slika


Pregled