Zbivanja - predavanje

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Predavanje Nikole Pernara TLO ŠUMSKIH EKOSUSTAVA osobito u svjetlu suvremene antropogenizacije okoliša

Utorak, 5. prosinca 2017. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Predavanje se održava u povodu Svjetskog dana tla.

Svjetski dan tla potvrdila je organizacija UN-a na 68. zasjedanju Glavne skupštine 2013, na temelju inicijative Međunarodne unije tloznanstvenih udruga (17. kongres IUSS-a, Bangkok, 2002) i potpore FAO-a.
Tlo je ograničeno prirodno dobro koje je nezamjenjiv medij u biljnoj proizvodnji dostatnoj za alimentaciju potreba globalno rastuće ljudske populacije. Ono je najsloženija sastavnica terestričnih ekosustava.
Šumski ekosustavi obilježeni su nepovoljnijim uvjetima za trajnije naseljavanje i za stacionarnu poljoprivredu. Tako je i tlo šumskih ekosustava u pravilu nepovoljnijih pedofiziografskih značajki od tla gdje je šuma iskrčena za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Osim kad je riječ o šumskim kulturama, ono redovito nosi iskonska prirodna obilježja šumskog tla. U odnosu na tla drugih terestrčnih ekosustava ono je obilježeno karakterističnim ciklusom tvari i energije te biološkim, kemijskim, a dijelom i fizičkim značajkama.
U uvjetima suvremene antropogenizacije okoliša i šumsko tlo izloženo je izravnim i posrednim antropogenim utjecajima koji mogu biti degradacijske prirode, kako za neke uloge tla, tako i za usluge ekosustava koje su važne za život ljudi, a koje se temelje na prirodi tla, ponajprije na njegovoj plodnosti.

 

Nikola Pernar redoviti je sveučilišni profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1961. Završio je diplomski studij šumarstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1986, poslijediplomski studij pedologije na Šumarskom fakultetu u Sarajevu 1991, a doktorirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1996. Izvodi nastavu iz kolegija Pedologija na dva dodiplomska studija, te Zaštita tla i gospodarenje s tlom, Gospodarenje i zaštita šumskog tla i Sanacija degradiranih terena na dva diplomska studija. Isto tako, izvodi nastavu iz šest kolegija  na doktorskom studiju i specijalističkim studijima.
U znanstvenoistraživačkom radu pretežno se bavi kemijskim značajkama tla, osobito u kontekstu održivoga gospodarenja terestričnim ekosustavima te pitanjima degradacije tla. Vodio je istraživanja ili surađivao na dvadesetak znanstvenoistraživačkih projekata. Objavio je 46 radova u znanstvenim i stručnim časopisima i sudjelovao s 30 radova na znanstvenim skupovima. Autor ili koautor je poglavlja u šest znanstvenih knjiga te autor sveučilišnog priručnika i sveučilišnog udžbenika.Pregled