Zbivanja - predavanje

Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske

Predavanje Ivane Rendulić Jelušić: Mogućnosti primjene novih tehnologija u poljoprivredi – pametna i precizna poljoprivreda

Ponedjeljak, 20. studenoga 2023. u 18:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

U predavanju će biti riječi o primjeni novih tehnologija, senzora i opreme u poljoprivredi, važnosti i načinima prikupljanja i analize podataka za praćenje stanja vegetacije i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kao i o mogućnostima koje pružaju nove tehnologije i umjetna inteligencija u poljoprivredi/vinogradarstvu.

Ivana Rendulić Jelušić diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, usmjerenje bilinogojstvo, smjer voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo. Doktorirala je na istom fakultetu 2022. godine, a tema istraživanja doktorskog rada bila je vezana uz pametnu poljoprivredu i nove tehnologije – „Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti vinogradarske proizvodnje“. Autorica je nekoliko međunarodno značajnih znanstvenih radova iz sektora pametne poljoprivrede.

Jedna je od prvih stručnjaka agronomske struke u Republici Hrvatskoj koji se bave pametnom poljoprivredom, a posebice pametnim vinogradarstvom. Sudjeluje u nekoliko pilot projekata koji se bave uvođenjem novih tehnologija u poljoprivredu te ima bogato iskustvo u analizi i obradi podataka prikupljenih s proizvodnih površina. Također, ima desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata digitalizacije i transformacije poslovnih procesa te pripreme i provedbe EU projekta.Pregled