Zbivanja - predavanje

Odjel za glazbu Matice hrvatske, Oratorijsko društvo crkve sv. Marka

Predavanje Hrvoja Bebana i Ivane Klajzner ARHIV ORATORIJSKOGA ZBORA SV. MARKA (1920-1945): PREDSTAVLJANJE GLAZBENE ZBIRKE

Utorak, 27. ožujka 2018. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Projekt sređivanja i katalogizacije arhiva Oratorijskoga zbora sv. Marka (1920-1945) završen je u godini kada nasljednik toga poznatoga vokalnoga ansambla, Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores sancti Marci (1988), slavi 30. obljetnicu postojanja. Glazbena građa što ju je Zbor primio u nasljeđe sada će po prvi put biti predstavljena javnosti.

Projekt je iniciralo Oratorijsko društvo crkve sv. Marka, a financijski su ga potpomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Sređivanje i katalogizacija realizirani su većim dijelom u okviru kolegija Glazbena arhivistika na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Sačuvane muzikalije svjedoče o izvrsnoj djelatnosti zbora na području crkvene glazbe u razdoblju od početka 20. stoljeća do Drugoga svjetskog rata, u punome zamahu cecilijanskoga pokreta, što je u Zagrebu bio naišao na osobito angažirane poklonike. Uz povijest djelovanja Oratorijskoga zbora sv. Marka te pokušaj rekonstrukcije glazbovanja u crkvi sv. Marka prije osnutka Zbora, glavni će dio predavanja biti posvećen predstavljanju načina katalogizacije glazbene građe Arhiva te analizi sređenog fonda, iz koje će proizaći dosad nepoznati podaci o količini građe i njezinoj provenijenciji te o zastupljenim skladateljima i glazbenim vrstama što su se izvodile.

Hrvoje Beban diplomirao je muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2017. bio je zaposlen kao asistent na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji iz ranije povijesti glazbe, Notacije rane glazbe, Glazbene arhivistike i dr.). Doktorand je na sveučilištu Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu s disertacijom o srednjovjekovnome dominikanskom koralu, s posebnim fokusom na komparativnoj repertoarnoj analizi antifonarija dalmatinske provenijencije. Član je uredništva muzikološkog časopisa Arti musices. Njegovi dosad objavljeni radovi tiču se uglavnom srednjovjekovnoga dominikanskog korala te rimokatoličke crkvene glazbe kasnijih razdoblja. Izlagao je na desetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Član je Hrvatskoga muzikološkog društva, Oratorijskog društva crkve sv. Marka te društva Plainsong and Medieval Music Society.

Ivana Klajzner završila je teorijski smjer i orgulje na Glazbenoj školi u Varaždinu. Studentica je pete godine dvopredmetnoga studija Muzikologije na Muzičkoj akademiji te Arhivistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njezin završni rad s Filozofskoga fakulteta o temi sređivanja ostavštine Jurice Muraja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti objavljen je u Repozitoriju Filozofskog fakulteta. Trenutno radi na diplomskome radu u kojem se bavi ostavštinom Hrvatskoga pjevačkog društva Kolo u državnim arhivima te sređivanjem njihova fonda u Hrvatskome državnom arhivu. Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva.

slika
Pregled