Zbivanja - organizator - Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

slika

20.10.2006.

Matica hrvatska, Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

Okrugli stol u sklopu 41. zagrebačkog salona, sudjeluju: Eve Blau i Manuel Gausa.

Petak, 20. listopada 2006, u 18 sati, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

Pregled