Zbivanja - organizator - Stožer za obranu hrvatskog Vukovara

18.09.2013.

Matica hrvatska, Stožer za obranu hrvatskog Vukovara

Okrugli stol na temu ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ?

Srijeda, 18. rujna 2013. u 12:00, Palača Matice hrvatske, ul. Matice hrvatske br. 2, Zagreb

Pregled