Zbivanja - organizator - Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Pravosudna akademija

12.06.2009.

Centar za ljudska prava, Matica hrvatska, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Pravosudna akademija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Konferencija: Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju: utjecaj i nasljeđe

12. i 13. lipnja 2009, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku

Pregled