Zbivanja - organizator - Konrad Adenauer Stiftung

18.03.2014.

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Konrad Adenauer Stiftung, Matica hrvatska, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

Panel-diskusija: Europske vrijednosti i članstvo u Europskoj Uniji

Utorak, 18. ožujka 2014. u 11:00 sati, Preporodna dvorana palače Narodnog doma, Opatička 18, Zagreb

Pregled