Zbivanja - organizator - Hrvatsko biološko društvo

slika

11.01.2016.

Hrvatsko biološko društvo, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Matica hrvatska, Odjel za međunarodnu suradnju i iseljeništvo Matice hrvatske, Prirodoslovno-matematički fakultet

Niz predavanja O SNAZI EVOLUCIJSKE MISLI - OD BAKTERIJSKE SURADNJE DO LJUDSKE DRUŠTVENOSTI, SEKSA I SUKOBA koje će održati prof. Lee Alan Dugatkin s Odsjeka za biologiju Sveučilišta u Louisvilleu

Ponedjeljak, 11. siječnja 2016. u 16:00 sati, Prirodoslovno-matematički fakultet, predavaonica A2, Horvatovac 102a / Institut Ivo Pilar, Trg Marka Marulića 19 / Matica hrvatska, Strossmayerov trg 4

Pregled