Zbivanja - organizator - Hrvatska katolička misija

slika

15.10.2016.

Hrvatska katolička misija, Ogranak Matice hrvatske u Čitluku

Predstavljanje romana MEDALJON i POSLJEDNJI Anite Martinac u Essenu

Subota, 15. listopada 2016. u 19 sati, Essen, Njemačka, An der Bergbrucke 7.

Pregled