Zbivanja - organizator - Galerija Gorica Livno

slika

23.03.2016.

Galerija Gorica Livno, Matica hrvatska

Obilježavanje 130. rođendana hrvatskoga slikara GABRIJELA JURKIĆA

Srijeda, 23. ožujka 2016. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Pregled