Zbivanja - organizator - Franjevački samostan

13.05.2010.

Društvo Iločana u Zagrebu, Franjevački samostan, Matica hrvatska, Muzej grada Iloka, Župa sv. Ivana Kapistrana u Iloku

Predstavljanje projekta: Kulturna baština Iloka - zaštita, čuvanje i prezentacija

Četvrtak, 13. svibnja 2010. u 19,30 sati, Palače Matice hrvatske, Matičina 2, Zagreb

Pregled