Zbivanja - organizator - Filozofski fakultet u Zagrebu

slika

27.11.2015.

Filozofski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Druga međunarodna konferencija o evoluciji i ponašanju ICEB 2015

Petak, 27. studenoga 2015. u 13:00 sati, Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Pregled