Zbivanja - organizator - Brodsko-posavska županija

28.09.2023.

Brodsko-posavska županija, Časopis Jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Slavonskom Brodu, Općina Oriovac, Školska knjiga

Međunarodni znanstveni skup Dani Stjepana Babića

Četvrtak, 28. rujna 2023. u 16:00 sati, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Pregled