Zbivanja - Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj - sezona 17

IVAN GRAZIANI, violina

Ponedjeljak, 23. studenoga 2020. u 20:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Niccolò Paganini
Capriccia op. 1 - br. 1 i br. 9

Stjepan Šulek
Sonata za violinu i glasovir
Allegro moderato
Un poco presto e sensibile
Allegro ma non troppo

Johann Sebastian Bach
Ciaccona iz Partite br. 2 u d-molu za violinu solo, BWV 1004

Maurice Ravel
Tzigane

 

Glasovirska pratnja: Renata Hil

Ciklus se održava uz potporu Zaklade Adris i Grada Zagreba
Umjetnički voditelj

Goran Končar

Organizacijski voditelj

Mirko Cvjetko

E-mail

mladi.glazbenici@matica.hr

Ciklus podupiru

Zaklada Adris Gradski ured za kulturu